NU in het forum
Examenrooster 2016 in je agenda
Plaats het rooster in je digitale agenda door hieronder op jouw niveau te klikken.

VMBO BB
VMBO KB
VMBO GLTL
HAVO
VWO

Normeringen bekend
10:30 - Donderdag 11 juni '15

De normeringen zijn iets voor 08.00 uur bekend gemaakt. Op Eindexamens.NU kunnen direct cijfers uitgerekend worden.

Er zijn dit jaar minder uitschieters. Zelfs voor het vak Nederlands op havo en vwo is geen uitzonderlijke norm vastgesteld.

Alleen Spaans voor vmbo kader heeft net als in 2014 een bijzonder hoge norm van 2,1 gekregen. Tot 2014 lag de norm rond de 0,7.

Op dit moment zijn er meerdere websites waar je je cijfer uit kan laten rekenen. Een korte test heeft uitgewezen dat alleen de websites eindexamens.nu en examenbundel.nl een correcte berekening toepassen. Het LAKS gebruikt op examenklacht.nl al jaren een foutieve berekening en heeft bovendien haar site niet voorzien van de normen waardoor berekenen onmogelijk is. Op scholieren.com kan de berekening redelijk afwijken waardoor bijvoorbeeld een 10,4 gescoord kon worden waar dit eigenlijk een 9,9 had moeten zijn.