Kernvakken sinds invoering toch makkelijker
15:46 - Woensdag 11 mei '16

In 2013 is de kernvakkenregel ingevoerd. Het doel was om de leerprestaties te verbeteren. Trots melde Staatssecretaris Dekker destijds dat er ondanks de invoering van deze strengere slagingseisen meer leerlingen voor hun eindexamen geslaagd waren. Volgens experts zijn de examens ongeveer even moeilijk gebleven.
Uit een onderzoek van Eindexamens.NU blijkt toch dat de examens makkelijker waren. Zo halveerde het aantal onvoldoendes voor HAVO Engels na invoering van de kernvakkenregel.


Eindexamens.NU heeft de gemiddelde cijfers en het aantal onvoldoendes voor en na invoering van de kernvakkenregel met elkaar vergeleken. Op basis van de examenresultaten blijkt daaruit dat er voor de jaren na invoering van de kernvakkenregel een hoger gemiddeld cijfer voor het examen is gegeven. Daardoor zijn er voor de kernvakken ook meer voldoendes uitgedeeld.

Bij het vak Engels voor VWO steeg het gemiddelde cijfer van een 6,3 in 2012 naar 6,9 in 2013. Gevolg was dat het percentage onvoldoendes daalde van 24% tot 13%. De resultaten in 2014 waren vergelijkbaar met die van 2013.
Ook voor het vak VWO Nederlands daalde het aantal onvoldoendes en ging het gemiddelde cijfer omhoog. Dit was weliswaar minder sterk van bij het vak Engels.

Voor HAVO Engels ging het gemiddelde eindexamen cijfer van een 6,2 naar 6,7 en later zelfs 6,9. Het aantal onvoldoendes daalde van 24% naar 12%. Net als bij VWO is ook voor het vak Nederlands een vergelijkbare trend te zien.

De enige conclusie die getrokken kan worden is dat er bewust of onbewust hogere cijfers en dus minder onvoldoendes uitgedeeld zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat na invoering van de kernvakkenregel meer leerlingen geslaagd zijn.